Se alla

Vår politik för ett bättre Luleå

Luleå ska vara en kommun som kokar av drömmar. Luleå ska vara en kommun med innovativa, företagsamma och engagerade människor som brinner för att utveckla och förbättra sin kommun. Luleå har idag många styrkor, men vi vill skapa ett bättre Luleå.

Det är individens drömmar och dennes kraft som bygger Luleås framtid. Det är ditt liv, och hur du ska kunna ta dig dit du vill – oavsett var du kommer ifrån, och vilka villkor du fick i starten. Varenda Lulebo ska ha möjlighet att bestämma över sitt eget liv, och kunna jobba för att uppfylla sina drömmar. Var du kommer ifrån och var du bor ska inte avgöra hur bra din skola är, om du kan känna dig trygg i vardagen, hur du mår eller om du kan få ett jobb.

Liberalerna är Luleås skolparti!

Det krävs inte magi för att få Luleå på fötterna, det krävs en vilja och ett gott ledarskap!
För oss är bilden klar över vad som behöver göras;
Luleå lyckas om medborgarna känner trygghet. Skolan, omsorgen och företagsklimatet är i toppklass, och kulturlivet frodas.

Vi vill att:
Skolan är i toppklass så att varje elev får den bästa utbildningen.

Skolan är central för att möta samhällets utmaningar, därför vill vi prioritera mer resurser och högre löner till lärarna kommande mandatperiod. Den viktigaste faktorn för att eleverna ska klara av grundskolan är att de får en kvalitativ undervisning. En del barn klarar inte skolan och där behöver vi satsa på tidiga insatser vilket motverkar höga sociala, ekonomiska och mänskliga kostnader på längre sikt.

Sveriges bästa företagsklimat ska finnas i Luleå.

Företagarnas villkor måste upp på dagordningen. Kommunledningen måste visa och signalera tydligt att det är tack vare företagen som vi kan bygga upp vår välfärd. Tjänsteorganisationen behöver riggas om så att arbetet kring företagsklimatet är i fokus varje dag.

Sjukvården och omsorgen stärks så ingen glöms bort.

Regionen och Luleå behöver en liberal politik som prioriterar vård i tid och med respekt för individens behov, livsval och intressen. Möjligheten till ett första besök i specialistvården och väntan på operation är idag sämst i landet.
Vi måste bekämpa den ofrivilliga ensamheten vilket vi vill göra med bl.a. fler mötesplatser. Kommunerna behöver få anställa egna läkare och inte förlita sig på regionvården då den uppenbart inte klarar av att leverera. En utmaning för Luleå är hur vi kan behålla och rekrytera personal när de nya jobben kommer till Norrbotten, då krävs bättre villkor och högre löner inom omsorgen.

Tryggheten ökar i kommunen.

Frihet är att kunna känna sig trygg. Ingen ska behöva se sin trygghet försvinna för att kriminaliteten tar över, utomhusbelysningen inte fungerar eller att områden förslummas. Vi vill skapa bättre samspel mellan kommunen, polisen och civilsamhället, anställa lokala trygghetsvakter och få hit fler poliser.

Kulturlivet får en renässans i Luleå.

Kommunen ska vara en möjliggörare för att kulturen ska kunna frodas. Civilsamhället och dess föreningar ses som en tillgång inte som en belastning. Vi vill att kulturskolan är avgiftsfri, skolbiblioteken utvecklas och att civilsamhället får ta plats. Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Den ska syfta till att människor ska få tänka själva – inte att de ska tänka ”rätt”.

Vad anser Liberalerna är de fem viktigaste frågorna i Luleå

  1. Skolan
  2. Företagsklimatet
  3. Sjukvården och omsorgen
  4. Trygghet
  5. Kulturlivet

Varför och var ska Luleå växa?

För att klara skolan och omsorgen behöver vi bli fler Luleåbor. Friheten att själv välja var och hur man vill bo är primär för oss, i hela kommunen.

Hur ökar vi förtroendet för kommunen och politiken bland Luleåborna?

Vi måste kunna lita på politiken och dess löften, Vitåsveket från (S) förstörde det i Luleå. Politiker behöver vara där medborgarna är och lyssna och föra dialog. Dessutom måste ansvariga börja ta ansvar över fattade beslut även när det inte går bra.

Gör kommunen tillräckligt för att minska utsläppen?

Nej men vi kan inte fortsätta besluta om åtgärder som inte ger effekt, s.k. symbolpolitik. För att göra rätt åtgärder så krävs det en tydlig analys av vad som ger effekt också de flesta kan tycka är rimliga. Det behövs ett individperspektiv.

Hur ser framtidens Luleå ut?

Får Liberalerna styra så kommer Luleå ha Sveriges bästa skola där även landsbygdsskolorna finns kvar, vi når topplaceringar i företagsklimatet och en omsorg som både har tid och ork att bry sig om våra medborgare och ett kulturliv som verkligen kan blomstra.