Se alla

Ett grönare Luleå!

Liberalerna vill att Luleå ska vara en grön kommun, vi vill utveckla våra kollektivtrafik och bygga en stad som präglas av smarta energilösningar och en kommun som vågar satsa på smarta miljölösningar.

Vi vill:

Gemensam taxa i Luleå oavsett LLT, Länstrafiken och skärsgårdstrafiken. Inför ett busskort och en gemensam busstaxa i hela kommunen, oavsett om du åker med länstrafiken eller LLT.

Luleå kommun i miljötoppen. Inom kommunen finns en rad duktiga miljöföretag, vi vill använda oss av lokal kompetens för att skapa ett mer hållbart Luleå vad gäller både energi, återvinning och nytänkande. Företagen tillsammans med Luleå kommun ska ta fram en strategisk plan för att minska kommunens klimatpåverkan och öka kommunens miljöarbete.

Solceller på kommunens anläggningar.
Kommunen behöver ställa om sin egen konsumtion av el, vi vill höja självförsörjningen genom att bygga solceller på kommunala anläggningar. En av våra prioriterade målsättningar är att förvaltningarna dessutom ska minska sin energiförbrukning, det ska göra skillnad om man sparar eller slösar el.

Vi vill ha en renare kommun. Luleå ska vara en vacker och ren kommun att bo i, det är inte acceptabelt med nedskräpning och klotter, det förstör vår vackra kommun. Vi vill göra det lättare att slänga skräp på rätt ställe, fler soptunnor behövs. Men det behövs också andra åtgärder för att komma tillrätta med nedskräpning i vår kommun. I en modern stad som Luleå vill vi även se en inhägnad rastplats för husdjur i centrum.

Försöksverksamhet med gratis busstrafik för alla över 70 år. Vi vill erbjuda alla över 70 år att få gratis busstrafik, vi tror att det skulle leda till att fler väljer bussen före bilen.