Se alla

Fler bostäder i Luleå

Idag är det många Lulebor som inte känner sig fria, de har nämligen inte möjlighet att flytta ut från föräldrahemmet, eller vågar ta steget ut från universitetslivet för att de riskerar bli av med sin bostad i Luleå. För liberaler är äganderätten viktig och många känner störst frihet att äga sin bostad. Men i vissa skeenden kanske man inte har råd eller inte vill köpa sin bostad då är det viktigt att det finns möjlighet till att hyra sin bostad.

Vi vill:

Planbank med gott om planer. Luleå kommun ska aktivt jobba för att det hela tiden finns planer, så intressenter kan bygga hyresrätter, bostadsrätter, villor och småhusområden runt om i vår kommun.  Det ska råda en öppenhet där ingen ska ha ensamrätt över att bygga och köpa fastigheter. Luleå ska vara en öppen kommun för alla aktörer som vill bygga här.Det är viktigt att det finns en jämnt flöde med nya bostäder varje år så att Luleå kan fortsätta växa.

Enkelt och snabbt. Vi vill att det ska vara en ingång för de som vill bygga och etablera sig i kommunen. Man ska snabbt få besked om bygglov, kommunen ska vara lyhörd för nya innovativa lösningar kring byggnationer, VA etc.

Skyndsamt bygga ut VA-näten för kommunens landsbygd. Kommunen har under en lång tid valt att prioritera bort VA-näten i hela kommunen. Detta har inneburit att nybyggnationer minskat då dagens VA-nät inte klarar av högre belastning. Vi vill att kommunen tar fram en plan för att lösa problemen, landsbygden ska inte behöva drabbas för att kommunledningen inte skött sitt jobb. Ett utbyggt VA-nät gynnar hela kommunen.

Övergångsbostäder för ungdomar. Ungdomar, studenter m.fl. har i Luleå det svårt att gå direkt från studier till en bostad. Vi vill undersöka om det är möjligt att ta fram/bygga enklare bostäder i utrymmet som idag inte används t.ex. källare, vindar osv.
Vår tanke är att personer bor tillfälligt i dessa enklare övergångsbostäder till dess man får ett kontrakt på hyresrätt eller köper sin egna bostad.

Bostadsgaranti för studenter. Vi vill att utbildning och bostäder kopplas ihop och blir en självklarhet i vår kommun, det är inte okej med det kaos som blir från höst till höst när nya studenter kommer till Luleå. Vi vill ta fram en plan tillsammans med LTU, kårerna och bostadsbolagen över hur vi kan skapa en bostadsgaranti för alla nya studenter.