Om Luleå ska bli en kommun som på allvar vill växa måste Luleå också uppfattas som en öppen och tolerant kommun där alla känner sig hemma.

Vi vill ha ett tryggt Luleå där brotten bekämpas, där varje medborgare känner sig trygg. Frihet handlar om att kunna promenera ute om kvällarna, vänta på bussen utan rädsla eller gå hem från krogen utan ångest att något ska hända.

Vi vill:

Inför trygghetsvakter. 
I väntan på fler Poliser vill vi anställa trygghetsvakter. Trygghetsvakter ärordningsvakter som på kommunens uppdrag arbetar för att skapa lugn och trygghet på de platser där människor rör sig, att vara synliga i de stadsdelar och på de tider då otryggheten är som störst, dessa skamao. hjälpa polisen när de behöver stöd, dock ska de aldrig ersätta Polisen.

Ett tryggare Luleå. Aktiv trygghetsvandring för ljusare och säkrare gator i Luleå.Gatubelysningen ska alltid lysa i mörker. Gatubelysning är en viktig trygghetsfråga. När det blir mörkt blir det mer osäkert att vistas ute, vi vill därför att fler områden prioriteras så det inte behöver vara mörkt för våra medborgare. Gångstråk och vägar måste aktivt ses över för att skapa mer trygghet.

Inför nattbussar nattetid under sommaren. Vi vill utöka LLT’s ansvar när det gäller nattbussar även under sommartid. Våra medborgare måste kunna känna sig säkra när det tar sig från centrum ut till ytterområdena. Alla har inte råd med taxi.

Inför en ny fältassistensorganisation och ”växhus” i fler områden i kommunen.”Växhuset” – familjecentraler i varje stadsdel på sikt. Kan utvecklas till områdets trygghetshus. En modernare form av fältassistenter, familjecoach/familjestöd och uppgraderade områdesgrupper ingår i det områdesbaserade konceptet. Samarbete med skolans centrala stödteam, sociala myndigheter och lokalt förankrad polis – den nya polisorganisationen. Varje medborgare bör känna till en egen kontaktpolis just för sitt bostadsområde.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.