Se alla

Ett tryggt Luleå

För Liberaler är det viktigt att ta krafttag mot den känsla av otrygghet som kan upplevas. För att ta krafttag för ett tryggare Luleå krävs att vi bygger ett samhälle som både satsar på åtgärder ”ballonger” och batonger.

Om Luleå ska bli en kommun som på allvar vill växa måste Luleå också uppfattas som en öppen och tolerant kommun där alla känner sig hemma.

Vi vill ha ett tryggt Luleå där brotten bekämpas, där varje medborgare känner sig trygg. Frihet handlar om att kunna promenera ute om kvällarna, vänta på bussen utan rädsla eller gå hem från krogen utan ångest att något ska hända.

Vi vill:

Inför trygghetsvakter. 
I väntan på fler Poliser vill vi anställa trygghetsvakter. Trygghetsvakter ärordningsvakter som på kommunens uppdrag arbetar för att skapa lugn och trygghet på de platser där människor rör sig, att vara synliga i de stadsdelar och på de tider då otryggheten är som störst, dessa skamao. hjälpa polisen när de behöver stöd, dock ska de aldrig ersätta Polisen.

Ett tryggare Luleå. Aktiv trygghetsvandring för ljusare och säkrare gator i Luleå.Gatubelysningen ska alltid lysa i mörker. Gatubelysning är en viktig trygghetsfråga. När det blir mörkt blir det mer osäkert att vistas ute, vi vill därför att fler områden prioriteras så det inte behöver vara mörkt för våra medborgare. Gångstråk och vägar måste aktivt ses över för att skapa mer trygghet.

Inför nattbussar nattetid under sommaren. Vi vill utöka LLT’s ansvar när det gäller nattbussar även under sommartid. Våra medborgare måste kunna känna sig säkra när det tar sig från centrum ut till ytterområdena. Alla har inte råd med taxi.

Inför en ny fältassistensorganisation och ”växhus” i fler områden i kommunen.”Växhuset” – familjecentraler i varje stadsdel på sikt. Kan utvecklas till områdets trygghetshus. En modernare form av fältassistenter, familjecoach/familjestöd och uppgraderade områdesgrupper ingår i det områdesbaserade konceptet. Samarbete med skolans centrala stödteam, sociala myndigheter och lokalt förankrad polis – den nya polisorganisationen. Varje medborgare bör känna till en egen kontaktpolis just för sitt bostadsområde.