Vi vill:

Bekämpa lönediskrimineringen i Luleå.Det borde vara en självklarhet att lika lön för lika eller likvärdigt arbete gäller. Genusmedvetenheten måste öka generellt och speciellt i offentlig sektor. Vi vill göra en kraftfull inventering för att öka karriärmöjligheterna, stimulera en bättre löneutveckling, möjliggöra utjämning av löneskillnader mellan kön, och höja statusen inom kvinnodominerande yrken.

Vi säger nej till vänsterns förslag om att stoppa privata alternativ i välfärden. Ett stopp skulle slå hårt mot företagare och anställda i den kvinnodominerade välfärdssektorn. I dessa företag finns dessutom särskilt många kvinnliga ledare och chefer.

 Nej till kommunalt vårdnadsbidrag.Det kommunala vårdnadsbidrag som infördes 2008 bidrog till att gålla vissa föräldrar – främst kvinnor – borta från arbetsmarknaden under en lång tid. Vårdnadsbidraget utnyttjades i hög grad av utlandsfödda kvinnor och bidrotg därför till att försvåra deras väg till att blir självförsörjande. Därutöver gick deras barn miste om den möjlighet till att tidigt utveckla sin förmåga att tala svenska som förskolan erbjuder.

Bekämpa fördomarna.Jämställdheten börjar i barndomen. Växer vi upp under olika villkor, kommer vi att ha olika villkor också som vuxna. Därför måste vi också kunna se vilka effekter som normer och värderingar får för jämställdheten. Omgivningens åsikter och gamla invanda könsroller får inte sätta stopp för friheten att bestämma över sitt eget liv. För varje kille och tjej som tror att de måste följa gamla spår ska skolan visa att man kan välja sin egen väg och bryta könsmönster.

Bekämpa hedersförtryck.Att känna vinden i håret, ta bussen till stan och träffa vänner – det är en frihet som de flesta i Sverige tar för självklar. Men mitt ibland oss lever unga människor under förtryck i hederns namn. Flickor kontrolleras hårt av sin omgivning, och självutnämnda moralpoliser bestämmer vilka som får röra sig ute, hur man ska gå klädd och vem man får älska.

Pojkar eller unga män i en familj kan förmås eller tvingar till att vakta och kontrollera systrar, mödrar eller kvinnliga kusiner, och även till att utsätta dem för våld då andra manliga närstående inte är närvarande. För de pojkar/unga män som har eller tvingas ta en kontrollerande roll påverkas också deras eget livsutrymme. Barn skall vara barn och på barns vis ha samma rättigheter till att utforska livets alla möjligheter utifrån sina egna behov och förmågor.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.