Tisdagen den 22 December 2020 valde S och M att inte lyssna på medborgarna och det folkinitiativ som 91% av dom röstande röstade på. Jag och Liberalerna beklagar detta, vi tillsammans med övriga oppositionen har försökt med alla medel att fullmäktige skulle rösta på folkets alternativ. Tyvärr blev det inte så, S och M valde att inte lyssna. Här nedan kan du läsa mitt anförande på fullmäktige den 22 december.

****

Tack herr ordförande, presidium, ledamöter och åhörare!

Nu är folkomröstningen avklarad, med ett sällan skådat resultat för folkrättsinitiativets frågeställning alternativ 1.

Det var ingen enkel folkomröstning för Luleås medborgare att sätta sig in i. Men ändå tog 24068 personer sig tid till att visa vad man tycker.

Resultatet kan inte bli tydligare där 91% röstade nej till nuvarande inriktning och röstade nej till S och M’s skolpolitik. En del har hävdat i efterhand att valdeltagandet var för lågt för att räknas, men om vi leker med resultatet lite och säger att vi hade haft ett valdeltagande likt ett EU val och att dessa röster som saknas skulle mot förmodan röstat på alternativ 2 så är resultatet otroligt tydligt. Faktum är att Luleborna har talat med en stark gemensam röst. 

Nåväl vi har en politiskt ledning som harklar sig fram och fortsätter envist hävda att deras linje är den rätta likt en envis åsna. Att den politiska ledningen inom S eller M skulle göra en pudel lär aldrig någonsin ske för är det någon gång man med rätta kan göra det och med hedern i behåll är med ett röstetal som är så förkrossande som detta.

Hade jag varit kommunledning hade jag känt det som att man precis blivit träffad av blixten och helt enkelt blivit tvungen att krypa till korset.

Det är svårt att bli mer överbevisad än så här, mycket svårt. Men det går, medborgarnas förtroende för politiken har sjunkit avsevärt under mandatperioden vilket också är ett tecken på att man behöver lyssna mer inte mindre.

Idag ska vi då hantera resultatet men hur har då  S och M valt försöka lösa det?

Jo man väljer att föregå utredningar och personal, t.ex. blandar man in Vitåskolans lokaler i ärendet, nu ska alltså BUN som är facknämnd inte få bestämma, som det annars så envist hävdas om, det blandas in ett lönepåslag för att ja det låter ju bra osv.

Det ni föreslagit är precis samma gamla skåpmat som tidigare, och om några månader kommer fullmäktige och BUN att få ta ställning till samma politik som tidigare.

Hur ska väljarna kunna lita på er framöver?

Vi i Liberalerna har däremot varit tydliga vart vi står och vi kommer fortsätta att vara det, vi var vad jag vet först med att gå ut med att vi kommer respektera folkomröstningens resultat oavsett utfall, nu har vi fått ett resultat och kommer därmed att yrka som följer:

Vi yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och därmed avslag till S och M

Vi yrkar:

1.       Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta istället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

2.       kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstaben att ta fram beslutsförslag samt tidplan som utgår ifrån hur de segrande alternativ 1 i folkomröstningen ska verkställas.

3.       Beslutsförslaget ska vara klart för att kunna antas av kommunfullmäktige senast februari 2021.