Vi i Liberalerna reagerar över att kommunen inte samverkat med FUB när det gäller nedläggningen av korttidsboendena Strandvallen, Gammelstad och Regnbågen.

Efter socialnämndens arbetsutskott i förra veckan har det framkommit att kommunen inte har samverkat med FUB Luleå angående förändringen av korttidsboendena, som innebär att verksamheten vid de tre korttidsboendena kommer att lokaliseras till Lulsundet, nuvarande vård- och omsorgsboendet.
– Man har inte följt lagstiftningen. FUB:s kritik är väldigt befogad. Det är jätteviktigt att ha med alla intresseorganisationer så att man får en helhetsbild, säger Thomas Söderström, gruppledare för Liberalerna.
Han påpekar att LSS är en rättighetslagstiftning som ska skydda individen. Som politiker behöver man ett helhetsperspektiv när man ska ta beslut tillägger han.
– Det är bra att man erkände att man gjort fel, säger Thomas Söderström.

– Det får inte bli så att politikerna får information dagarna innan mötet, man behöver hyfsat med tid för att ledamöterna ska ta med sig frågan till sin grupp och prata med intresseorganisationer, för att bilda sig en uppfattning om det är bra eller inte.

Hinner ni med i partierna att förankra?
– Det är ju jättesvårt, det är det största problemet. Alla partier har sina scheman hur man har möten och så ska man hinna träffa dem i intresseorganisationerna. Vi är bara fritidspolitiker.

– Lägger man till att det finns en rättighetslagsstiftning i det här fallet så är det inte vilket ärende som helst. Jag hoppas att nämnden väljer att återremittera ärendet och börja om, säger Thomas Söderström.