Thomas Söderström och Ylva Mjärdell har idag lämnat in ett nämndsinitiativ till kommunstyrelsen för att få till ett åtgärdspaket för att rädda näringslivet i Luleå.

Luleå kan göra betydligt mer för att underlätta vår kommunens företagare.

Vi står just nu inför en andra våg inom coronapandemin, den slår hårt på företagen och därför krävs det nu att kommunen inför nya åtgärder.

Luleå kommun måste visa att vi har handlingskraft så att vi även har ett näringsliv efter coronapandemin är över.

Luleå Kommun har gjort en del men vi har långt ifrån gjort allt vad vi kunnat. Vi kan bättre, därför yrkar vi att kommunen tar fram en rad åtgärder för att stötta företagen i samråd med dessa.