För ett år sedan fick vi beskedet att Luleå kommun inte behöver ingå något avtal med Boden kommun för att klara av att driva Avanskolan. Elevunderlaget räckte, skolan är i gott skick och kräver litet underhåll. Att ingå avtal med Boden handlade snarare om att samverka mellan Boden och Luleå, vilket i sig är en bra sak, vi behöver samverka mer där det är möjligt och där det gynnar båda kommunerna och där medborgarna känner att man får ut något bra av det. Nu ett år senare har elevantalet rasat, från 55 till 39 elever. Värt att notera är att Avanskolan har haft ett betydligt större elevunderlag och det har minskat över tid. Eventuella åtgärder har inte varit tillräckliga till att få tillbaka elever och det saknas fortfarande en analys varför föräldrar väljer bort Avanskolan.
Den troligt största anledningen till detta är kommunens aggressiva signalpolitik mot landsbygden. Avanbornas önskning var såklart att man ville ha kvar sin skola.
Signalpolitiken mot Avan handlar mycket i grunden om det utredningsdirektiv som beslutades i april med Boden. Där valde BUN att inte utreda ett s.k. nollalternativ (att inte göra någonting och låta skolan vara kvar i Avan). Att utreda ett nollalternativ önskade Avanborna i den undersökning man gjorde inför utredningen och detta ville också vi i Liberalerna samt även Centerpartiet. En förändring behöver såklart jämföras mot hur det är just nu. Som politiker behöver man kunna jämföra alternativ mellan varandra med korrekta underlag.
Konsekvensen av att inte ha ett nollalternativ blev att kommunen signalerade nedläggning för föräldrar som därför troligen valde det säkra före det osäkra och valde andra skolor (en del föräldrar kan såklart haft andra anledningar till andra skolor). Varför skulle man inte göra det om man får signalen att skolan på sikt försvinner?
Så här får det inte gå till. Nu hoppas vi att man åtminstone håller löftet om en fortsatt politikerdialog som Liberalerna hade som extra yrkande och som (S) valde att bifalla, innan man går vidare.
Det är dags att lyssna på medborgarna!

Thomas Söderström (L)

Gruppledare Liberalerna Luleå, ledamot barn och utbildningsnämnden