Idag presenterade Svenskt näringsliv sin årliga ranking om företagsklimatet i landets kommuner.

– Luleå rasar hela 26 placeringar i rankingen om företagsklimatet. Sämsta placeringen sedan 2012!. Vi tappar bland residensstäderna i Norrland och vi tappar mot jämförbara kommuner. Plats 121 av 290 kommuner är ett bottenbetyg för en kommun som Luleå, säger gruppledaren Thomas Söderström.

– Liberalerna Luleå gick till val på att Luleå ska ha Sveriges bästa företagsklimat, det kan vi nå genom att medvetet satsa på företagsklimatet och möjliggöra för företagande i vår kommun. Då krävs det ett tydligt ledarskap och en lyhördhet för företagens villkor. Hela kommunkoncernen behöver ha ett stöttande perspektiv och jobba aktivt med företagsklimatet, avslutar Thomas Söderström.