Se alla

Det behövs framtidstro i Luleå!

Onsdag 15 september 2021

Liberalerna kommer yrka avslag på Översiktsplanen som är föreslagen.
Varför då undrar kanske en del?
En ÖP är ett visionärt dokument som politiken lägger och det politiska styret ska använda för att visa vad man vill. Vi som opposition har inte varit inblandade i ÖPns områden, vi har såklart fått information men förslaget är inte speciellt politiskt. Luleå kommun tog sin nuvarande ÖP 2013 vilket är ett totalt misslyckande att Socialdemokratin inte tagit upp en ny sedan dess.
Vad tycker då vi i Liberalerna?
Vi saknar en framtidstro för vår kommun. Vi måste kavla upp armarna. I mätning efter mätning hamnar vi efter och det kan vi inte acceptera. Det finns såklart en del bra saker i förslaget till ÖPn men det finns också sådant vi skiljer oss så mycket på att det inte går att förlika sig:
-Vi tycker att 100.000 människor till 2050 är ett för lågt ställt mål, det innebär att vi inte har några ambitioner alls (vi behöver inga åtgärder eller möjligen få åtgärder för att nå 100.000 till 2050). 100.000 människor innebär också att samtliga övriga kommuner inkl. Umeå kommer dra ifrån medans vi står kvar och relativt minskar i befolkning.
Med tanke på dom satsningar som nu finns i norra Sverige har Luleå en supermöjlighet att bli den attraktiva kommunen man vill bo och leva i. Därför är vår vision att vi ska växa till 120.000).
-Vi behöver ha en strategi för att locka fler kvinnor än män till kommunen då vi har ett relativt underskott idag (haft väldigt länge). Då är en kommun med över 100.000 invånare en av dom viktigare målsättningar man kan ha enligt forskningen.
-Vi behöver tänka på näringslivets förutsättningar och etableringar, många vill komma till Luleå just nu och etablera sig.
-Vi behöver på riktigt ta krafttag i klimatutmaningen tillsammans med näringsliv och civilsamhälle, inte mot dem.
-Människor behöver kunna få bosätta sig även ute på landsbygden i en större grad. Vi vill därför att man öppnar upp för fler att bosätta sig på landsbygden.
Vi har tillsammans med samverkan Luleå (L,C,SJVP,KD) en klar vision över dom stora dragen, mer samarbete över kommungränserna i alla riktningar, framtiden behöver byggas ihop och tillsammans. Samverkan med Boden är dessutom en nyckel för hela Norrbotten,
Vi vill kort och gott att Luleå ska vara en kommun där vi håller samman. Där alla invånare, både i centrala delarna och på landsbygden, kan känna delaktighet, framtidstro och frihet. Alla ska ha lika rättigheter, villkor, möjligheter och makt att själva kunna forma sina liv oavsett var man bor i kommunen.
Om vi får möjligheten att styra Luleå kommun nästa mandatperiod kommer vi att se till att Luleå också får en tydlig översiktsplan.
Här hittar du vår reservation  till Översiktsplanen