Se alla

Dags för maktskifte!

Onsdag 3 augusti 2022

Luleå kommun står inför enorma utmaningar, skolan fungerar inte som den ska överallt, företagsklimatet är bland landets sämsta, kommunen fokuserar mest på företag som inte finns i Luleå och har glömt våra befintliga företagare, förtroendet för politiken är den sämsta någonsin. Den upplevda tryggheten minskar. Många medborgare känner att Luleå har stora problem.
För oss i Liberalerna är det viktiga frågor och för att vända det så behövs det ett styre som är redo att göra något. Vi ser inte att Socialdemokraterna klarar av det, det är dom som satt oss i denna situation. Det är ett trött parti utan ork och visioner.

I Kuriren den 3e augusti kan vi läsa om hur samarbetet mellan S och M fungerat och ingen av partierna stänger dörren för fortsatt samarbete nästa mandatperiod. Det hade varit mer klädsamt att på en gång säga att man ska samarbeta nu än att försöka vilseleda med vaghet. Frågan är nu vad får väljarna för en röst på (S) eller (M). Blir den borgerlig eller socialistisk? Alla besvikna S och M väljare förtjänar ett ärligt svar på detta.

Det är väldigt otydligt vad Moderaterna i Luleå egentligen vill med sin politik i och med budgetsamarbetet och indirekt styrt med just Socialdemokraterna. Vi har inte fått se något större avtryck från Moderaterna under perioden, vad är deras politik?
Inför förra valet sa man dessutom att man ville styra med alliansen men valde att göra upp med Socialdemokraterna. Dom säger att dom är ett oppositionsparti men under denna mandatperiod har man inte på något sätt försökt agera som ett ledande sådant, ej heller kontakta oss andra partier så vi vet ärligt talat inte vart vi har Moderaterna i Luleå.

Det är lika otydligt vad Socialdemokraterna i Luleå vill. Efter valet meddelade dåvarande kommunalrådet Niklas Nordström (S) att man skulle styra i minoritet och att det skulle levereras mycket borgerlig politik så att bl.a.vi i Liberalerna behövde inte vara oroliga. Det tog sedan ett halvt fullmäktige och man hade en budgetsamverkan med Moderaterna. I dom olika nämnderna har företrädarna för (S) agerat väldigt olika. Utöver det har (S) varit extremt ostabila med 4 olika kommunalråd och interna kriser.

Vi vet att det finns många som är besvikna både bland Socialdemokratiska väljare och Moderata väljare.

Några av er är liberala väljare men har tidigare lutat åt Socialdemokraterna i Luleå.
Till er vill vi säga att en röst på Liberalerna är en röst på en ny ledning som kommer se till att skolan och omsorgen fungerar i hela kommunen. Vi kommer sätta skolan först och se till att skolan blir en trygg plats för våra elever. Arbetet mot mobbning och kränkningar ska stärkas tillsammans med elevhälsan. Vi kommer att se till att kulturlivet får en renässans där kommunen ska sluta peta i hur var och när kulturen ska finnas.

Några av er är liberala väljare men har tidigare lutat åt Moderaterna i Luleå.
Till er vill vi säga att en röst på Liberalerna är en röst på en ny ledning som inte kommer se till att Socialdemokraterna fortsätter styra i Luleå. Vi kommer inte tillåta att Luleå kommun struntar i näringslivet och företagsklimatet, som ser till att entreprenörskap prioriteras ihop med ordning och reda i skolan och trygghet på våra gator. Vi kommer se till att budgeten prioriterar kärnverksamheter före annat.

Liberalerna Luleå vill byta ledningen i Luleå och lovar därför att vi inte under några omständigheter kommer rösta på en kommunstyrelseordförande som kommer från Socialdemokraterna. Vi kommer att kunna samtala med alla partier för att detta ska ske.

En röst på Liberalerna är den tydligaste rösten du kan göra för en ny ledning i Luleå. Vi har energi och vilja att göra skillnad.
Vi är redo.

Dags för maktskifte!

Thomas Söderström (L)
Gruppledare Liberalerna Luleå

Läs mer om vår politik

Drömmar om ett bättre Luleå!

Skola & utbildning

Äldrepolitik för ett bättre Luleå

Fler bostäder i Luleå

Trivsamt Luleå

Jobb och företagande

Jämställdhet Luleå 

Gröna Luleå 

Trygga Luleå

Funktionsnedsättning

HBTQI