Se alla

Medlemsmöte bl.a. riktlinjer nomineringsförfarande

Onsdag 27 oktober 2021 18:00–20:00

Liberalernas expedition – Lulsundsgatan 34

Alla medlemmar och sympatisörer är välkomna till vårt medlemsmöte!

Plats: Liberalernas expedition korsningen Lulsundsgatan-Prästgatan.

På dagordningen står bl.a. att anta riktlinjer för och besluta om en nomineringskommitté.

/Thomas Söderström, ordförande